Tin tức tổng hợp

Quý I/2016: Xuất khẩu xi măng giảm cả lượng và trị giá

(22/04/2016 07:24:13)

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong quý I/2016, Việt Nam đã xuất khẩu được 4.093.032 tấn xi măng và clinker, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2015; Trị giá xuất khẩu thu về đạt 148.654.896 USD, giảm 25% so với cùng kỳ 2015.


Tính riêng trong tháng 3, lượng xi măng và clinker xuất khẩu đạt 1.713.804 tấn, trị giáxuất khẩu xi măng và clinker thu về đạt 62.317.603 USD; so với tháng 2, lượng xuất khẩu xi măng và clinker trong tháng 3 giảm cả về lượng và giá trị, với mức giảm tương đương là 13% về lượng và 13% về giá trị.

Bangladesh vẫn là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam, với sản lượng xuất khẩu trong quý I/2016 đạt 1.452.959 tấn, tương đương trị giá 42.786.716 triệu USD, chiếm 28,78% tổng trị giá xuất khẩu của toàn ngành.

Số liệu xuất khẩu clinker và xi măng tháng 3 và Quý I 2016
 
Thị trường Tháng 3/2016 Quý I/2016
  Lượng (tấn) Trị giá (USD) Lượng (tấn) Trị giá (USD)
Bangladesh 602.686 17.647.000 1.452.959 42.786.716
Philippin 395.935 17.642.610 931.664 40.560.899
Modămbic 105.923 2.897.500 299.748 8.311.250
Chilê 105.931 4.650.000 215.778 9.727.800
Đài Loan 129.850 4.535.850 239.190 8.177.300
Malaysia 55.313 1.839.650 198.280 7.110.510
Indonêsia 49.500 1.485.000 197.688 6.380.063
Pêru 44.000 2.100.250 131.401 6.464.385
Ôxtrâylia 35.033 1.165.435 118.901 4.003.063
Campuchia 33.934 1.923.643 92.717 5.194.477
Srilanka 70.600 2.177.500 88.400 2.853.900
Lào 31.369 2.194.758 72.296 5.007.086
Trung Quốc 27.430 852.407 27.430 852.407
Mianma 26.300 1.206.000 26.580 1.225.040
Tổng 1.713.804 62.317.603 4.093.032 148.654.896
 

VLXD.org
Thông tin liên quan

Phiếu Xin Ý Kiến

(22/06/2016 18:29:25 )

Giá thép có thể sẽ tăng nhẹ

(22/04/2016 07:18:03 )
Tin Tức & Sự Kiện Khác