NEWS

latest post

TẬN DỤNG CƠ HỘI THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TỪ CHÂU ÂU

Với những cam kết chặt chẽ tại Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), đặc biệt là Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – Liên minh châu Âu (IPA) đã được ký kết, BR-VT đang kỳ vọng dòng vốn đầu tư từ châu Âu sẽ tăng trong thời gian tới.

SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

we are Now Hiring!

Join the most succesful and innovative idustrial company

Interactively impact quality catalysts for change without value-added infrastructures. Distinctively reinvent fully tested total linkage vis-a-vis functional solutions.