TIN TỨC

TIN TỨC

Thư ngỏ gửi đến tất cả khách hàng của IDICO-MCI

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VNCÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO THƯ NGỎ Công ty cổ phần Sản Xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng IDICO (IDICO-COMATRA) – Nay là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và … Xem chi tiết Thư ngỏ gửi đến tất cả khách hàng của IDICO-MCI

SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

TẬN DỤNG CƠ HỘI THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TỪ CHÂU ÂU

Với những cam kết chặt chẽ tại Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), đặc biệt là Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – Liên minh châu Âu (IPA) đã được ký kết, BR-VT đang kỳ vọng dòng vốn đầu tư từ châu Âu sẽ tăng trong thời gian tới.