services

OUR INDUSTRY TARGET

Kinh doanh xăng dầu

IDICO đã bắt tay vào đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Sương ...

Thi công xây lắp

IDICO thành công với vai trò vừa là tổng thầu xây lắp vừa là chủ đầu tư. IDICO đang ...