Kinh doanh vậy liệu xây dựng

Khu công nghiệp là lĩnh vực kinh doanh truyền thống và cốt lõi của IDICO

Hình thành

Năm 1995, Việt Nam khi đang đi tìm hướng đi cho phát triển Khu công nghiệp thì IDICO đã bắt tay vào triển khai Khu công nghiệp Tuy Hạ A, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 1997, trên cơ sở Khu công nghiệp Tuy Hạ A, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Khu công nghiệp Nhơn Trạch I là cơ sở, nền tảng và là một trong những mô hình mẫu trong phát triển khu công nghiệp của IDICO cũng như của Việt Nam. Từ mô hình Khu công nghiệp Nhơn Trạch I và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình triển khai dự án, IDICO đã tiếp tục đầu tư và phát triển nhiều khu công nghiệp khác.

Các khu công nghiệp IDICO được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ
tầng kỹ thuật gồm: Hệ thống giao thông nội bộ, cấp và thoát nước, cảnh
quan cây xanh… điểm khác biệt so với các khu công nghiệp khác là KCN
do IDICO đầu tư tự chủ trong việc cung cấp các dịch vụ đồng bộ như: cấp
điện, cấp nước sạch, xử lý nước thải, nhà hàng, khu thể thao giải trí,
nhà ở cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp.

what we offer
engineering
Appropriately grow high-quality portals through reliable technology. Dynamically fabricate synergistic architectures.
Technology
Appropriately grow high-quality portals through reliable technology. Dynamically fabricate synergistic architectures.
License
Appropriately grow high-quality portals through reliable technology. Dynamically fabricate synergistic architectures.
service missions

Perform Value Engineering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Project Scheduling And Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Inspections And Occupancy Permit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

customer feedback
Seamlessly simplify scalable processes rather than bleeding-edge information. Objectively disseminate reliable alignments with effective sources. Completely repurpose long-term high-impact action items after real-time users.
William Smith
CEO, Industrial Company