Tin tức

Hoạt động công ty

Thư ngỏ gửi đến tất cả khách hàng của IDICO-MCI

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VNCÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO THƯ NGỎ Công ty cổ phần Sản Xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng IDICO (IDICO-COMATRA) – Nay là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và … Xem chi tiết Thư ngỏ gửi đến tất cả khách hàng của IDICO-MCI