Điện năng

Điện năng

ĐIỆN NĂNG

Điện năng là lĩnh vực khẳng định vị thế, thương hiệu IDICO trong ngành điện

Thủy điện đầu tiên

Với khả năng và tiềm lực hiện có, IDICO chọn thủy điện Srok Phu Miêng làm dự án đầu tay. Srok Phu Miêng là thủy điện bậc thang thứ 3 trên dòng sông Bé, đã đưa dòng điện “made in IDICO” đầu tiên lên lưới điện Quốc gia vào tháng 10/2006 sau gần 03 năm xây dựng. Dự án đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của IDICO với tiến độ vượt kế hoạch gần 1 năm và tiết kiệm được gần 100 tỷ đồng.

Thủy điện Srok Phu Miêng mỗi năm cung cấp 228 triệu kWh cho lưới điện Quốc gia, phát huy tốt vai trò điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng hạ du, khơi dậy tiềm năng thủy điện và đóng góp to lớn nguồn thu vào ngân sách địa phương và quan trọng hơn Srok Phu Miêng còn là trường dạy nghề cho đội ngũ cán bộ, công nhân IDICO, là lò luyện ý chí và quyết tâm vươn lên làm chủ của những con người IDICO.

Cụm thủy điện Đak Mi

Những kinh nghiệm rút ra từ quá trình quản lý, thi công công trình thủy điện Srok Phu Miêng đã giúp IDICO nâng cao năng lực, đảm nhận tốt vai trò vừa làm chủ đầu tư vừa là tổng thầu xây lắp những công trình lớn đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, mà cụm thủy điện trên sông Đak Mi – Tỉnh Quảng Nam là một minh chứng cho sự thành công và khẳng định thương hiệu IDICO trong lĩnh vực phát triển thủy điện.

Cụm thủy điện Đak Mi 4A,B,C và Đak Mi 3 có tổng công suất 271MW, đã vận hành phát điện với sản lượng bình quân hàng năm hơn 1 tỷ kWh, đồng thời góp phần đảm bảo nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt khu vực hạ du nhà máy; tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, giải quyết việc làm và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, đặc biệt là phát triển KT-XH các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điểu kiện kinh tế đặc biệt khó khăn tại khu vực Tây Trường Sơn.

Cấp điện 22kV cho các KCN

Với mục tiêu tự chủ về nguồn điện trong khu công nghiệp, IDICO đã và đang tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng các Trạm biến áp 110/22kV cùng hệ thống lưới điện 22kV để phân phối, kinh doanh điện năng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất của các nhà đầu tư trong khu công nghiệp IDICO và các khu công nghiệp lân cận. Trong đó, các Trạm biến áp 110/22kV KCN Nhơn Trạch 1, Trạm biến áp 110/22kV KCN Nhơn Trạch 5 đã vận hành và IDICO đang tiếp tục đầu tư Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh

Định hướng phát triển các dự án điện năng:

Việc tham gia đầu tư xây dựng các dự án thủy điện đã thể hiện niềm khát vọng của tập thể lãnh đạo IDICO, những người đã từng lăn lộn tại nhiều công trình thủy điện trên khắp mọi miền đất nước và sự thành công trong đầu tư xây dựng các dự án điện năng đã thể hiện ý chí, sự quyết tâm, nỗ lực “không có việc gì khó” của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên IDICO.

Trong thời gian tới, IDICO vẫn tiếp tục phát huy năng lực và kinh nghiệm sẵn có trong lĩnh vực để đầu tư xây dựng các dự án điện năng để phát triển nhiều dự án năng lượng mới như: thủy điện, điện năng lượng mặt trời, điện gió…